De kindercoachlijn is een netwerk van ervaringsdeskundige en professionele coaches die anders kijken naar het gedrag van jouw kind.  We kijken naar de oorzaak achter het gedrag en proberen je daarbij te helpen.

Voor coaching, advies of een luisterend oor.

Je kan met mij een belafspraak maken voor:

De BOM: Belangrijke Ontprikkel Methode

De BOM is een 'Belangrijke Ontprikkel Methode' en voer ik uitsluitend uit via een call aan de Kindercoachlijn

Me afstemmende op de energie van jouw kind voel ik hoe hij / zij zich voelt, of er veel overprikkeling is, waar zich blokkades bevinden en waar ongewenst gedrag vandaan komt.

Soms heeft dit een fysieke oorzaak, soms energetisch of emotioneel en ook vaak word je als ouder gespiegeld in het gedrag van het kind.

Ik kan je direct helpen door afstandshealing, want ik voel overprikkeling haarfijn aan en kan dit op afstand neutraliseren.  Dat zorgt voor direct resultaat in het welbevinden van je kind. Meer rust en ruimte en minder woedeaanvallen en driftbuien. 

Voor veel hooggevoelige kinderen is een alternatieve / holistische weg beter passend dan de reguliere weg. Deze kinderen hebben het nodig dat er naar hen als geheel wordt gekeken en niet alleen naar gedrag. Helaas is ons systeem nog zo dat gedrag leidend is voor het vaststellen van hulp.
Ik kijk en voel de oorzaak van gedrag en help je direct of adviseer je naar passende hulp. 

Voorwaarden om in te voelen: 

  • Je ben (een van) de ouder(s) of hebt de voogdij over het kind. (dus geen grootouder)
  • Je kind is minderjarig (meerderjarig kind moet zelf toestemming geven of zelf bellen)