Ilja's Healing House voldoet aan de eisen die wettelijk gesteld zijn in het kader van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)

Ik ben geregistreerd bij het NIBIG middels een solidariteitsfonds.

 

Heeft u een klacht over de door mij geboden zorg, dan geef ik er de voorkeur aan dit samen te bespreken. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Het klachtregelement vindt u op de volgende link: https://zorggeschil.nl/wp-content/uploads/2017/02/REGLEMENT-GESCHILLENINSTANTIE-ZORGGESCHIL.pdf